Thiết bị phụ trợ

Máy chụp film trục

Thiết bị phụ trợ

Máy in phun làm film

Thiết bị phụ trợ

Máy khuấy màu

Thiết bị phụ trợ

Máy lắp vòng Endring

Thiết bị phụ trợ

Máy lên keo trục

Thiết bị phụ trợ

Máy rửa thùng màu

Thiết bị phụ trợ

Máy rửa trục

Thiết bị phụ trợ

Tủ sấy trục